لیست برنامه ها

فیلم تئاتر

سالن اجرا : تماشاخانه آنلاین

جنگ کودک عمو بهرنگ

سالن اجرا : تالار مهر ارتش اهواز

کنسرت بوشهر کیهان کلهر

سالن اجرا : سالن لیان بوشهر

کنسرت اهواز کیهان کلهر

سالن اجرا : سینما هلال اهواز

جشن تهران عمو امید

سالن اجرا : سالن همایش طهران