لیست برنامه ها

سمینار طرحی برای فردای بهتر

سالن اجرا : تالار شقایق ها شاهرود

بلیت تمام شده است .

سمینار آداب و معاشرت و رفتارهای حرفه ای در کسب و کار

سالن اجرا : تالار قصر طلایی کیانپارس

کنسرت بندرعباس گروه لیان

سالن اجرا : سالن شهید آوینی بندرعباس