لیست برنامه ها

همایش آشنایی با ارزهای دیجیتال

سالن اجرا : تالار مهتاب اهواز

تئاتر طنز سایه عفتو

سالن اجرا : سالن نمایش اداره ارشاد دزفول

کنسرت اهواز کیهان کلهر

سالن اجرا : سینما هلال اهواز

بلیت تمام شده است .

جشن تهران عمو امید

سالن اجرا : سالن همایش طهران

اجرا خوانی (کله پوک ها)

سالن اجرا : پلاتو مرحوم کاکولکی ماهشهر