تماس با ماآدرس سامانه:اهواز بلوار پاسداران بین خیابان زمزم و زمرد جنب آژانس راد پرواز مجتمع محمد طبقه ۵ واحد۱۶


شماره تماس: ۰۶۱۳۳۳۲۲۱۹۰

روابط عمومی: ۰۹۰۲۹۰۸۹۸۹۱

ایمیل: info@ubelit.com

سامانه پیام کوتاه: ۱۰۰۰۰۹۸۹۱

شعبه آبادان:خیابان امام مجتمع تندیس طبقه اول واحد 221