سالن اجرا : تالار قصر طلایی کیانپارس

لیست بر نا مه ها
* جمعه 11 بهمن 1398 ساعت: 16:00
قیمت بلیت(ریال)
1,750,000

اگر بلیت را برای فرد دیگری تهیه مینمایید، مشخصات ایشان را وارد کنید.

* تعداد بلیت
* قیمت بلیت(ریال)
* نام
* نام خانوادگی
* تلفن همراه
* کد ملی
ایمیل
* تصویر امنیتی

در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید.

کد تخفیف
بانک