سالن اجرا : تالار باران امیدیه

لیست بر نا مه ها
سانس سیزدهم/ سه شنبه 26 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس چهاردهم/ چهار شنبه 27 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس پانزدهم/ پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس شانزدهم/ جمعه 29 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس هفدهم/ شنبه 30 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس نهم/ جمعه 22 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس دهم/ شنبه 23 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس یازدهم/ یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس اول/ چهار شنبه 13 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس دوم/ پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس سوم/ شنبه 16 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس چهارم/ یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس پنجم/ دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس ششم/ سه شنبه 19 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس هفتم/ چهار شنبه 20 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس هشتم/ پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس دوازدهم/ دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت: 19:00
قیمت بلیت(ریال)
100,000

اگر بلیت را برای فرد دیگری تهیه مینمایید، مشخصات ایشان را وارد کنید.

* تعداد بلیت
* قیمت بلیت(ریال)
* نام
* نام خانوادگی
* تلفن همراه
* کد ملی
ایمیل
* تصویر امنیتی

در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید.

کد تخفیف
بانک