سالن اجرا : تالار مخابرات

لیست بر نا مه ها
* جمعه 24 آبان 1398 ساعت: 17:00
قیمت بلیت(ریال)
1,700,000

"همایش تغییر و تحول"

امیرمهدی سادات اعلایی

اگر بلیت را برای فرد دیگری تهیه مینمایید، مشخصات ایشان را وارد کنید.

* تعداد بلیت
* قیمت بلیت(ریال)
* نام
* نام خانوادگی
* تلفن همراه
* کد ملی
ایمیل
* تصویر امنیتی

در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید.

کد تخفیف
بانک