سالن اجرا : تالار آفتاب

لیست بر نا مه ها
سانس اول/ چهار شنبه 22 آبان 1398 ساعت: 18:30
سانس دوم/ پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت: 18:30
سانس سوم/ جمعه 24 آبان 1398 ساعت: 18:30
سانس چهارم/ شنبه 25 آبان 1398 ساعت: 18:30
سانس پنجم/ یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت: 18:30
سانس ششم/ دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت: 18:30
سانس هفتم/ سه شنبه 28 آبان 1398 ساعت: 18:30
قیمت بلیت(ریال)
300,000

زندگی یک رویاست

نویسنده:مهدی میرباقری

کارگردان:پیمان شالبافان


اگر بلیت را برای فرد دیگری تهیه مینمایید، مشخصات ایشان را وارد کنید.

* تعداد بلیت
* قیمت بلیت(ریال)
* نام
* نام خانوادگی
* تلفن همراه
* کد ملی
ایمیل
* تصویر امنیتی

در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید.

کد تخفیف
بانک