سالن اجرا : مجموعه ورزشی الغدیر شهر جدید پرند

لیست بر نا مه ها
سانس اول/ پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت: 16:00
قیمت بلیت(ریال)
250,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000

کودکان بالای یکسال و نیم نیاز به تهیه بلیت دارند.

اگر بلیت را برای فرد دیگری تهیه مینمایید، مشخصات ایشان را وارد کنید.

* نام
* نام خانوادگی
* تلفن همراه
* کد ملی
ایمیل
* تصویر امنیتی

در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید.

کد تخفیف
بانک