سالن اجرا : تالار شهید آوینی ماهشهر

لیست بر نا مه ها
- پنجشنبه 2 آبان 1398 ساعت: 16:00
قیمت بلیت(ریال)
100,000

"سمینار مدیریت استرس هنگام صحبت در جمع"

   با حضور: محمد حبیبی مهارلوئی

اگر بلیت را برای فرد دیگری تهیه مینمایید، مشخصات ایشان را وارد کنید.

* تعداد بلیت
* قیمت بلیت(ریال)
* نام
* نام خانوادگی
* تلفن همراه
* کد ملی
ایمیل
* تصویر امنیتی

در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید.

کد تخفیف
بانک