سالن اجرا : تالار آفتاب

لیست بر نا مه ها
سانس سیزدهم/ چهار شنبه 22 آبان 1398 ساعت: 20:00
سانس چهاردهم/ پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت: 20:00
سانس پانزدهم/ جمعه 24 آبان 1398 ساعت: 20:00
سانس شانزدهم/ شنبه 25 آبان 1398 ساعت: 20:00
سانس هفدهم/ یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت: 20:00
سانس هجیدهم/ دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت: 20:00
سانس نوزدهم/ سه شنبه 28 آبان 1398 ساعت: 20:00
سانس بیستم/ چهار شنبه 29 آبان 1398 ساعت: 20:00
سانس بیست یکم/ پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت: 20:00
سانس بیست دوم/ جمعه 1 آذر 1398 ساعت: 20:00
سانس بیست سوم/ شنبه 2 آذر 1398 ساعت: 20:00
سانس بیست چهارم/ یکشنبه 3 آذر 1398 ساعت: 20:00
سانس اول/ پنجشنبه 9 آبان 1398 ساعت: 20:00
سانس دوم/ جمعه 10 آبان 1398 ساعت: 20:00
سانس سوم/ شنبه 11 آبان 1398 ساعت: 20:00
سانس چهارم/ یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت: 20:00
سانس پنجم/ دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت: 20:00
سانس ششم/ چهار شنبه 15 آبان 1398 ساعت: 20:00
سانس هفتم/ پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت: 20:00
سانس هشتم/ جمعه 17 آبان 1398 ساعت: 20:00
سانس نهم/ شنبه 18 آبان 1398 ساعت: 20:00
سانس دهم/ یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت: 20:00
سانس یازدهم/ دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت: 20:00
سانس دوازدهم/ سه شنبه 21 آبان 1398 ساعت: 20:00
قیمت بلیت(ریال)
300,000

نمایش گرگدن

کارگردان:سید صادق فاضلی

اثر:اوژن یونسکو

روابط عمومی:حاتم پور 09351777043

اگر بلیت را برای فرد دیگری تهیه مینمایید، مشخصات ایشان را وارد کنید.

* تعداد بلیت
* قیمت بلیت(ریال)
* نام
* نام خانوادگی
* تلفن همراه
* کد ملی
ایمیل
* تصویر امنیتی

در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید.

کد تخفیف
بانک