سالن اجرا : سالن کانون شهید فهمیده کرج

لیست بر نا مه ها
سانس اول/ چهار شنبه 9 مرداد 1398 ساعت: 21:30
سانس دوم/ پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت: 21:30
سانس سه/ جمعه 11 مرداد 1398 ساعت: 18:00
سانس چهار/ چهار شنبه 16 مرداد 1398 ساعت: 21:30
سانس پنج/ پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت: 21:30
سانس شش/ جمعه 18 مرداد 1398 ساعت: 18:00
قیمت بلیت(ریال)
200,000
300,000
400,000

نمایش طنز علیرضا دس دسا

کارگردان:محسن مسکین،نادر شریفی

تهیه کننده:احسان زرشناس

شماره روابط عمومی برنامه:09358822734    

اگر بلیت را برای فرد دیگری تهیه مینمایید، مشخصات ایشان را وارد کنید.

* نام
* نام خانوادگی
* تلفن همراه
* کد ملی
ایمیل
* تصویر امنیتی

در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید.

کد تخفیف
بانک