سالن اجرا : تالار مهتاب اهواز

لیست بر نا مه ها
سانس هفت/ چهار شنبه 5 تیر 1398 ساعت: 21:30
سانس هشت/ پنجشنبه 6 تیر 1398 ساعت: 21:30
سانس اول/ چهار شنبه 22 خرداد 1398 ساعت: 21:30
سانس دوم/ پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت: 21:30
سانس سوم/ جمعه 24 خرداد 1398 ساعت: 21:30
سانس چهارم/ چهار شنبه 29 خرداد 1398 ساعت: 21:30
سانس پنج/ پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت: 21:30
سانس شش/ جمعه 31 خرداد 1398 ساعت: 21:30
قیمت بلیت(ریال)
230,000
280,000

3 برنامه با یک بلیت...

اجرای استند اپ کمدی توسط پدیده استند اپ دزفول اقای رضا قبیتی

و اجرای زنده ترانه دزفولی(سعیاد) توسط محسن مستکین

بازیگران:

محسن مستکین/نادر شریفی/حسین قبیتی/غلامعلی سخاوتی/ابراهیم نصرالهی/عالیه مبارک/زهرا فرجادی

 

اگر بلیت را برای فرد دیگری تهیه مینمایید، مشخصات ایشان را وارد کنید.

* نام
* نام خانوادگی
* تلفن همراه
* کد ملی
ایمیل
* تصویر امنیتی

در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید.

کد تخفیف
بانک