سالن اجرا : سالن همایش گیت بوستان اهواز

لیست بر نا مه ها
* پنجشنبه 6 تیر 1398 ساعت: 09:00
قیمت بلیت(ریال)
بالکن: 2,700,000
همکف: 3,000,000
vip: 3,500,000

همایش vocabcoding (کتاب 504)

دو روز صبح و عصر همراه با صرف ناهار

همراه داشتن بلیت برای دو روز همایش الزامی می باشد.

اگر بلیت را برای فرد دیگری تهیه مینمایید، مشخصات ایشان را وارد کنید.

* نام
* نام خانوادگی
* تلفن همراه
* کد ملی
ایمیل
* تصویر امنیتی

در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید.

کد تخفیف
بانک