همه کنسرت تئاتر همایش جُنگ سینما ورکشاپ گردشگری
همایش
11 خرداد
خط قرمز
سالن همایش شهید ضرغام تهران
سینما
از 10 تا 13 خرداد
تگزاس۳
مجتمع سینمایی دزفول یک
تئاتر
از 10 تا 13 خرداد
شاقلنج
مجتمع سینمایی دزفول دو
سینما
از 10 تا 13 خرداد
تمساح خونی
مجتمع سینمایی دزفول یک
سینما
از 12 تا 13 خرداد
بیبدن
مجتمع سینمایی دزفول یک
تمام شد
کنسرت
30 خرداد
تست اسپیناس
تهران رویال هال هتل اسپیناس پالاس