همه کنسرت تئاتر همایش جُنگ سینما ورکشاپ گردشگری
تمام شد
تئاتر
شاقلنج
مجتمع سینمایی دزفول دو
تمام شد
سینما
خجالت نکش دو
مجتمع سینمایی دزفول یک
تمام شد
تئاتر
دختر کفش دوزک قزی در بازیهای مجازی
تالار آفتاب اهواز
تمام شد
سینما
تگزاس۳
مجتمع سینمایی دزفول یک
تمام شد
کنسرت
حیدو هدایتی
ارگ تجاری تجریش تهران*
تمام شد
کنسرت
بابک خانقلی
ارگ تجاری تجریش تهران
تمام شد
سینما
تمساح خونی
مجتمع سینمایی دزفول یک
تمام شد
سینما
دورتموند و رئال مادرید
مجتمع سینمایی دزفول یک
تمام شد
سینما
پرسپولیس و مس رفسنجان
مجتمع سینمایی دزفول یک
تمام شد
همایش
خط قرمز
سالن همایش شهید ضرغام تهران
تمام شد
سینما
بیبدن
مجتمع سینمایی دزفول یک