همه کنسرت تئاتر همایش جُنگ سینما ورکشاپ گردشگری
تئاتر
از 13 تا 18 اسفند
نمایش شاد و موزیکال دخترک کفشدوزک قزی
تالار آفتاب اهواز
همایش
17 اسفند
همايش مراقبت زیبایی
تالار مخابرات اهواز
سینما
از 13 تا 18 اسفند
فسیل
مجتمع سینمایی دزفول یک
سینما
از 13 تا 18 اسفند
هتل
مجتمع سینمایی دزفول یک
تئاتر
از 15 تا 18 اسفند
کاربفک
مجتمع سینمایی دزفول دو